Lista postępowań

Pozycje 1-5 z 5  pokazuj  pozycji

Kategoria
27/2020 Dostawa płynów infuzyjnych oraz płynów do irygacji w 6 pakietach dla potrzeb Apteki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w okresie 24 miesięcy. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-06-22 2020-08-10 10:00 --
29/2020 Dostawa w 3 Pakietach odczynników do immunologii, biochemii dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu na okres 48 miesięcy wraz z dzierżawą analizatorów oraz z przeprowadzeniem szkolenia personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego w zakresie obsługi dzierżawionych analizatorów. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-24 2020-08-25 10:00 --
30/2020 dostawa energii elektrycznej obejmującą usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-07-29 2020-08-28 10:00 --
32/ 2020 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia oraz prowadzonej działalności zakładu opieki zdrowotnej, ubezpieczenie mienia w systemie AllRisks, ubezpieczenie pojazdów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w zakresie OC , AC i NNW w III pakietach Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-07-31 2020-08-31 10:00 --
35/2020 Dostawa, montaż i instalacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych – Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu w ramach Projektu pn.: „Wsparcie podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na dofinansowanie potrzeb sprzętowych i materiałowych przeznaczonych do zapobiegania rozprzestrzeniania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2” Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-08-04 2020-09-03 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa