Lista postępowań PZP

Pozycje 1-5 z 5  pokazuj  pozycji

33/2021 Dostawa w okresie 12 miesięcy zestawów komputerowych, monitorów, drukarek, podzespołów komputerowych oraz oprogramowania w 5 pakietach dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-14 2021-09-24 10:00 --
35/2021 Jednorazowe końcówki noża harmonicznego, podkłady higieniczne oraz obuwie operacyjne w 3 pakietach dla potrzeb WSZ w Elblągu Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-16 2021-09-24 12:00 --
26/2021 dostawa endoprotez/implantów ortopedycznych w 11 pakietach dla potrzeb Oddz.Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w okresie 24 miesięcy Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-03 2021-09-27 10:00 --
32/2021 „Dostawa artykułów elektrotechnicznych na potrzeby Działu Energetycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w 2 Pakietach” Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-20 2021-10-01 10:00 --
25/2021 Dostawa odczynników do wykonywania badań techniką probówkową (Pakiet od Nr 1 do Nr 4) oraz dostawa mikrokart żelowych, odczynników i innych środków (Pakiet nr 5) wraz z dzierżawą 2 w pełni automatycznych analizatorów i manualnego backup-u do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej na okres 48 miesięcy dla potrzeb Medycznego Laboratorium Transfuzjologicznego WSZ w Elblągu. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-07 2021-10-11 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa