Lista przetargów PZP

Pozycje 1-2 z 2  pokazuj  pozycji

Kategoria
5/2020 „Budowa infrastruktury teleinformatycznej Szpitala wraz z dostawą, instalacją i uruchomieniem sprzętu komputerowego oraz wdrożeniem e-usług” Przedmiotowe zamówienie wchodzi w zakres projektu pn. „Kompleksowa informatyzacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu - dostosowanie do ogólnopolskiego systemu informacji medycznej do platformy P1 i P2”. Nr projektu: RPWM.03.02.00-28-0006/17 Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-02-13 2020-04-15 10:00 --
11/2020 Usługa w zakresie odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów wytworzonych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146 oraz Dział Ratownictwa Medycznego zlokalizowany przy ul. Orzeszkowej 6 w Elblągu wraz z dzierżawą stacjonarnego urządzenia chłodniczego do magazynowania odpadów medycznych, na okres obowiązywania umowy Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-04-06 2020-05-08 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa