Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 57  pokazuj  pozycji

30/2021 usługa transportu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w okresie 24 miesięcy Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-09-08 2021-09-20 10:00 --
31/2021 Dostawa produktów leczniczych w 5 pakietach dla potrzeb Apteki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-03 2021-09-20 10:00 --
29/2021 sprzęt medyczny dla Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo - Twarzowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w 2 Pakietach Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-11 2021-08-20 10:00 --
28/2021 Czujniki pacjenta i czujniki środowiskowe w 72 pakietach Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-10 2021-08-24 10:00 --
27/2021 dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku w 7 pakietach dla potrzeb Apteki Pracownia Leku Cytostatycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w okresie 18 miesięcy Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-05 2021-08-13 10:00 --
21/2021 Dzierżawa koncentratorów tlenu dla potrzeb Ośrodka Domowego Leczenia Tlenem oraz dostawa produktów leczniczych do hemodifiltracji wraz zakcesoriami niebędnymi do przeprowadzenia zabiegów i dzierżawą czterech aparatów dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii WSZ w Elblągu. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-30 2021-08-31 10:00 --
23/2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu do operacji laparoskopowych z jednoczesnym utworzeniem magazynu depozytowego, dla potrzeb Bloku Operacyjnego WSZ w Elblągu na okres 24 miesięcy. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-26 2021-08-09 10:00 --
24/2021 Dostawa odzieży i obuwia roboczego w 4 pakietach dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-07-21 2021-07-30 10:00 --
22/2021 Dostawa w 12 Pakietach produktów leczniczych dla potrzeb Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-05 2021-08-05 10:00 --
19/2021 Dostawa rękawiczek chirurgicznych, diagnostycznych i diagnostycznych z uchwytami ściennymi w 8 Pakietach Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-05 2021-06-21 10:00 --
20/2021 Paliwa płynne w okresie 30 miesięcy dla potrzeb Sekcji Transportu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-24 2021-06-11 10:00 --
18/2021 „zakup sprzętu i aparatury : sfinansowanie zakupu sprzętu dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii z największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2019” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-05-21 2021-06-02 10:00 --
17/2021 Dostawa sprzętu i narzędzi dla Oddziału Otolaryngologicznego z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo - Twarzowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w 5 Pakietach Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-10 2021-05-21 10:00 --
15/2021 Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa III piętra budynku wielofunkcyjnego na potrzeby dziennej chemioterapii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu pod kątem ograniczenia transmisji zakażeń SARS -CoV-2” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-04-29 2021-05-18 10:00 --
13/2021 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników do metod manualnych w 26 pakietach dla potrzeb WSZ w Elblągu Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-29 2021-05-14 10:00 --
9/2021 dostawa narzędzi i akcesoriów do witrektomii w 6 pakietach dla potrzeb Oddz.Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w okresie 24 miesięcy Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-26 2021-05-26 10:00 --
16/2021 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących (drukarek, kserokopiarek, faxów, skanerów) oraz nośników optycznych w 6 pakietach dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-22 2021-04-30 10:00 --
14/2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatów KTG kompatybilnych z intensywnym Nadzorem Położniczym dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-22 2021-04-30 10:00 --
10/2021 Dostawa sterylnych, leczniczych środków technicznych do zabiegów radiologicznych w 6 pakietach dla potrzeb Pracowni Radiologii Zabiegowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-14 2021-04-23 10:00 --
11/2021 Dostawa produktów leczniczych w 27 pakietach dla potrzeb Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-13 2021-05-14 10:00 --
12/2021 dostawa fabrycznie nowego, kompletnego ambulansu drogowego zgodnego z normą PN:EN 1789 lub równoważną w ramach projektu „Zakup ambulansu dla Działu Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu”, nr projektu POIS.09.01.00-00-0407/21, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-06 2021-04-19 10:00 --
7/2021 dostawa w 3 pakietach stymulatorów serca jednojamowych i dwujamowych wraz z zestawem elektrod oraz introducerów z jednoczesnym użyczeniem na okres użytkowania stymulatorów urządzeń niezbędnych do ich programowania dla potrzeb Oddziału Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym i Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w okresie 24 miesięcy Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-03-31 2021-04-12 10:00 --
8/2021 Dostawa narzędzi chirurgicznych, laparoskopowych wielorazowego użytku dla potrzeb Bloku Operacyjnego oraz oddziałów szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w 6 pakietach Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-30 2021-04-13 10:00 --
5/ 2021 dostawa noży mikrochirurgicznych /sterylnych pierścieni napinających torebkę soczewki/ osłonki świetlnej rogówki w 7 pakietach dla potrzeb Oddz.Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w okresie 24 miesięcy, których szczegółowy opis, asortyment i ilości zostały określone w Załącznikach od nr 1 do Nr 7 do SWZ. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-15 2021-03-25 10:00 --
3/2021 Wdrożenie e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu w 4 zadaniach Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-03-04 2021-03-29 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa