Lista przetargów PZP

Pozycje 1-19 z 19  pokazuj  pozycji

Kategoria
17/2020 Dostawa materiałów szewnych, hemostatyków, wosku kostnego, waty chirurgicznej, dwuwodnego siarczanu wapnia, syntetycznego bioaktywnego materiału hamującego rozwój bakterii, syntetycznego substytutu przeszczepów kostnych, podwiązek laparoskopowych, staplerów skórnych, wchłanialnych urządzeń do zamykania ran, nożyczek laparoskopowych, fartuchów chirurgicznych, zestawów obłożeń operacyjnych Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-24 2020-05-28 10:00 --
15/ 2020 produkty lecznicze w 28 pakietach Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-23 2020-05-25 10:00 --
11/2020 Usługa w zakresie odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów wytworzonych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146 oraz Dział Ratownictwa Medycznego zlokalizowany przy ul. Orzeszkowej 6 w Elblągu wraz z dzierżawą stacjonarnego urządzenia chłodniczego do magazynowania odpadów medycznych, na okres obowiązywania umowy Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2020-04-06 2020-05-14 10:00 --
5/2020 „Budowa infrastruktury teleinformatycznej Szpitala wraz z dostawą, instalacją i uruchomieniem sprzętu komputerowego oraz wdrożeniem e-usług” Przedmiotowe zamówienie wchodzi w zakres projektu pn. „Kompleksowa informatyzacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu - dostosowanie do ogólnopolskiego systemu informacji medycznej do platformy P1 i P2”. Nr projektu: RPWM.03.02.00-28-0006/17 Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-02-13 2020-06-01 10:00 --
6/2020 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i sprzętu medycznego wielorazowego użytku w 269 pakietach dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-02-04 2020-03-09 10:00 --
1/ 2020 dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-01-13 2020-02-13 10:00 --
48/2019 dostawa soczewek wewnątrzgałkowych w 8 pakietach z jednoczesnym utworzeniem magazynu depozytowego w Pakietach Nr 1,2,3,4,5,6,7 wraz z bezpłatnym użyczeniem na czas trwania umowy sprzedaży - 1 szt. iniektora wielorazowego użytku w Pakiecie nr 5 dla potrzeb Oddz. Okulistycznego WSZ w Elblągu Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-19 2020-01-20 10:00 --
49/2019 Dostawa w 10 pakietach rękawic chirurgicznych, diagnostycznych i diagnostycznych z uchwytami ściennymi dla potrzeb WSZ w Elblągu w okresie 18 miesięcy. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-16 2020-01-16 10:00 --
47/2019. Dostawa, montaż i instalacja wyposażenia medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu do zakupu w ramach Projektu pn. „Modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu wraz z doposażeniem” Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-10 2020-01-24 10:00 --
46/2019 Dostawa odczynników w 3 Pakietach dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej WSZ w Elblągu wraz z dzierżawą analizatorów. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-11-27 2019-12-30 10:14 --
45/2019 implanty kręgosłupowe Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-11-25 2020-01-07 10:00 --
44/2019 Dostawa sterylnych, leczniczych środków technicznych w okresie 24 miesięcy wraz z utworzeniem magazynu depozytowego dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia oraz Pracowni Radiologii Zabiegowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1603 Sprzęt medyczny 2019-11-08 2019-12-12 10:00 --
42/2019 dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 3001 Energia elektryczna i cieplna 2019-10-25 2019-11-25 10:00 --
41/2019 Dostawa produktów leczniczych w 231 pakietach dla potrzeb Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego SzpitalaZespolonego w Elblągu Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1601 Leki i produkty lecznicze 2019-10-23 2019-11-28 10:00 --
34/2019 Dostawa akcesoriów do endoskopii z jednoczesnym utworzeniem magazynu depozytowego w 7 pakietach dla potrzeb Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej WSZ w Elblągu. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1603 Sprzęt medyczny 2019-09-20 2019-10-23 10:00 --
37/2019 dostawa narzędzi i akcesoriów do witrektomii w 6 pakietach dla potrzeb Oddz.Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-09-11 2019-10-11 10:00 --
17/2019 Dostawa endoprotez / implantów ortopedycznych, cementu kostnego, płukania pulsacyjnego, systemów do operacji rekonstrukcyjnych ręki, zestawów do uzyskiwania osocza bogato płytkowego, membran do leczenia ubytków chrzęstnych, narzędzi do zabiegów artroskopowych. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1603 Sprzęt medyczny 2019-04-05 2019-05-14 10:00 --
5/2019 dostawa produktów leczniczych w 50 pakietach Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1601 Leki i produkty lecznicze 2019-01-23 2019-02-06 10:00 --
35 /2018 produkty lecznicze Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1601 Leki i produkty lecznicze 2018-12-06 2018-12-21 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa