Lista postępowań

Pozycje 1-18 z 18  pokazuj  pozycji

Kategoria
6/2020 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i sprzętu medycznego wielorazowego użytku w 269 pakietach dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-02-04 2020-03-09 10:00 --
1/ 2020 dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-01-13 2020-02-13 10:00 --
48/2019 dostawa soczewek wewnątrzgałkowych w 8 pakietach z jednoczesnym utworzeniem magazynu depozytowego w Pakietach Nr 1,2,3,4,5,6,7 wraz z bezpłatnym użyczeniem na czas trwania umowy sprzedaży - 1 szt. iniektora wielorazowego użytku w Pakiecie nr 5 dla potrzeb Oddz. Okulistycznego WSZ w Elblągu Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-19 2020-01-20 10:00 --
49/2019 Dostawa w 10 pakietach rękawic chirurgicznych, diagnostycznych i diagnostycznych z uchwytami ściennymi dla potrzeb WSZ w Elblągu w okresie 18 miesięcy. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-16 2020-01-16 10:00 --
47/2019. Dostawa, montaż i instalacja wyposażenia medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu do zakupu w ramach Projektu pn. „Modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu wraz z doposażeniem” Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-10 2020-01-24 10:00 --
46/2019 Dostawa odczynników w 3 Pakietach dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej WSZ w Elblągu wraz z dzierżawą analizatorów. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-11-27 2019-12-30 10:14 --
45/2019 implanty kręgosłupowe Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-11-25 2020-01-07 10:00 --
44/2019 Dostawa sterylnych, leczniczych środków technicznych w okresie 24 miesięcy wraz z utworzeniem magazynu depozytowego dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia oraz Pracowni Radiologii Zabiegowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1603 Sprzęt medyczny 2019-11-08 2019-12-12 10:00 --
42/2019 dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 3001 Energia elektryczna i cieplna 2019-10-25 2019-11-25 10:00 --
41/2019 Dostawa produktów leczniczych w 231 pakietach dla potrzeb Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego SzpitalaZespolonego w Elblągu Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1601 Leki i produkty lecznicze 2019-10-23 2019-11-28 10:00 --
39/2019 Dostawa endoprotez / implantów ortopedycznych. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-09-30 2019-10-31 10:00 2020-02-04
34/2019 Dostawa akcesoriów do endoskopii z jednoczesnym utworzeniem magazynu depozytowego w 7 pakietach dla potrzeb Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej WSZ w Elblągu. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1603 Sprzęt medyczny 2019-09-20 2019-10-23 10:00 --
37/2019 dostawa narzędzi i akcesoriów do witrektomii w 6 pakietach dla potrzeb Oddz.Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-09-11 2019-10-11 10:00 --
22/2019 Dostawa produktów leczniczych w 14 pakietach dla potrzeb Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1601 Leki i produkty lecznicze 2019-05-07 2019-06-07 10:00 2019-08-23
17/2019 Dostawa endoprotez / implantów ortopedycznych, cementu kostnego, płukania pulsacyjnego, systemów do operacji rekonstrukcyjnych ręki, zestawów do uzyskiwania osocza bogato płytkowego, membran do leczenia ubytków chrzęstnych, narzędzi do zabiegów artroskopowych. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1603 Sprzęt medyczny 2019-04-05 2019-05-14 10:00 --
5/2019 dostawa produktów leczniczych w 50 pakietach Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1601 Leki i produkty lecznicze 2019-01-23 2019-02-06 10:00 --
35 /2018 produkty lecznicze Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1601 Leki i produkty lecznicze 2018-12-06 2018-12-21 10:00 --
43/2018. Dostawa i montaż aparatu mammograficznego wraz z remontem i dostosowaniem pomieszczeń pracowni mammograficznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu do zakupu w ramach Projektu pn. „Modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno – Położniczego WSZ w Elblągu Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1603 Sprzęt medyczny 2018-11-16 2018-12-07 10:00 2019-02-28

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa